MekoPartner - Assistans

En stark medlem

Nybrons Bilservice är en del av MekoPartner. Ett samarbete som ger dig fördelar som kund. Tack vare gemensamma inköp samt kvalitetssäkrade produkter får din bil alltid produkter av högsta klass till mycket konkurrenskraftiga priser.MekoPartnerkortet
– för ett enklare bilägande

Med MekoPartnerkortet kan du enkelt dela upp dina betalningar i alla våra bilverkstäder. Kortet ger dig en trygg, enkel och flexibel finansiering upp till 100 000 kr.


Du kan välja mellan tre olika betalningsalternativ: Delbetalning i fyra månader utan ränta och avgifter, 12 månaders räntefri avbetalning samt ett fast månadsbelopp. Ansökan sker hos din närmaste MekoPartnerverkstad och sedvanlig kreditprövning görs direkt medan du väntar. När din ansökan är beviljad kan du omedelbart betala med kontot. Själva kortet kommer med post inom ett par veckor. Fullständiga villkor för Mekopartnerkortet finns hos din närmaste verkstad.

När du servar din bil hos oss har du alltid ett års fri assistansförsäkring.

När du servar din bil hos oss på MekoPartner ingår ett års assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (utom Grönland).


Vilka fordon omfattas av försäkringen:


Fordonet ska ha gjort service hos MekoPartner och det ska framgå av servicekvittot att assistans ingår.


Försäkring gäller för svenskregistrerade personbilar, lätta lastbilar och husbilar upp till 5 tons totalvikt som utfört en service på en av gruppföreträdarens anslutna serviceverkstäder (detta inkluderar inte taxi, ambulans etc).


Fordonet måste vara i orginalutförande


Fordonet får inte vara registrerat som, eller användas i yrkesmässig trafik (innefattande tex, taxi och hyrbilar).


För fordon äldre än 12 år så gäller en självrisk på 895 kr per assistans. För fordon yngre än 12 år så gäller ingen självrisk.


Giltighetstid och omfattning
Försäkringen gäller i 1 år från servicetillfället och upphör per automatik när försäkringstiden gått ut. Försäkringstiden framgår av kvittot/ försäkringsbeviset.


Försäkring gäller för driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på:


  • motorstopp
  • brist på drivmedel
  • punktering
  • förlust av bilnyckel, inlåsning av bilnyckel eller bilnyckel som bryts av.


Nybrons Bilservice AB - Bergslenagatan 49 - 033 -13 17 80 - info@nybronsbilservice.se